קצת על חוזה עבודה אישי וקיבוצי

קצת על חוזה עבודה

 

הסכם עבודה אישי הוא מסמך הבנות והסכמות בין מעסיק לעובד על תנאי העבודה, שכר, תנאים הנלווים והגבלות מיוחדות. במקומות עבודה בהם חלים הסכמי עבודה קיבוציים לחוזה אישי משקל נמוך. תנאים המפורטים בחוזה עבודה אישי אינם יכולים לגרוע מתנאים שבהסכמים קיבוציים או צווי הרחבה, אלא רק יכולים להטיב עימם.

חוזה העסקה אישי הוא מסגרת המעגנת את היחסים שבין עובד ומעסיק, בכפוף לדיני העבודה – פסיקה, נוהג וחוק.

מה כולל חוזה אישי בדרך כלל?

 

הסכם מיוחד –  הצדדים מצהירים שזהו הסכם אישי ומיוחד המסדיר ביניהם ובהסכמה את מערכת יחסי עובד ומעסיק, שלא חלים עליו הסכמים קיבוציים ורק הסכם זה קובע.

תקופת הסכם –  פירוט התקופה מתאריך עד תאריך בו מתחייב המעסיק להעסיק את העובד. יש אופציה להארכה שניתן לממש ו/או לא בתנאי שמוסרים הודעה מוקדמת.
תנאים לסיום ההסכם –  הצהרה בדבר זכות המעסיק להביא לסיום את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת ללא פיצויים למשל אם העובד הפר את ההסכם ולא הסכים לחזור מההפרה, אם הוכרז העובד כפושט רגל או שהורשע בבית משפט.

תקופת ניסיון –  מגדירים את התקופה ומה קורה במידה והניסיון עולה יפה או נכשל.

הגדרת תפקיד –  תיאור התפקיד, המשימות הנדרשות לביצוע, הצהרת העובד על כישוריו ומיומנותו, התחייבות לבצע את המשימות במסירות ומקצועיות.

שעות עבודה –  מסגרת השעות הבסיסית והמוסכמת לחישוב השכר הבסיסי. כל תוספת תשלום עבור שעות נוספות תפורט בנפרד.

שכר –   פירוט השכר ברוטו, ניכויים ותוספות.

הפרשות סוציאליות –  פירוט של אחוז ההפרשה של המעסיק והעובד. לאיזו קרן השתלמות או קופת גמל.

חופשה – נוהל יציאה לחופשה. כמה זמן מראש להודיע. לכמה ימים זכאי העובד.

ימי מחלה –  לכמה ימים זכאי. אופן התשלום וההתחשבנות בהתאם להוראות החוק. עד כמה מותר לו לצבור.

נסיעות ואחזקת רכב  – פירוט ההסכמה בין הצדדים בנוגע לגובה ההשתתפות בהוצאות נסיעה, מה התשלום במקרה שהעובד נוסע עם רכבו הפרטי בענייני עבודה, אם משתמש בתחבורה ציבורית מה מגיע לו.

סיום התפקיד וחפיפה עם המחליף –  העובד מתחייב לבצע חפיפה מסודרת אם וכאשר יידרש או יחליט לעזוב את העבודה.

הסכם סודיות –  העובד מתחייב לשמור במשך כל תקופת העסקתו וגם לאחריה למשך 6 חודשים על סודיות בכל הנוגע לעיסוקיו, שמות לקוחות, סודות מסחריים ותוכניות שיווקיות ואסטרטגיות.

הסכם אי תחרות  – במידה והעובד מתכנן לעזוב כדי לפתוח עסק דומה שיתחרה במעסיקו הנוכחי יגדירו הצדדים בהסכמה את משך התקופה שעל העובד להקפיא כל פעילות מתחרה.

ישוב סכסוך  – במקרה של מחלוקת בין הצדדים שמביאה להפסקת יחסי עובד ומעסיק יסכימו הצדדים על הסמכות שתכריע במחלוקת. יכול שתהייה בית הדין לעבודה,  מגשר או בורר מוסכמים.

חתימות –  המעסיק והעובד יחתמו במקום המיועד בעמוד האחרון של החוזה ובראשי תיבות בתחתית כל עמוד.

למעסיק שלא חלים עליו הסכמים קיבוציים עדיף להחתים עובדים על חוזה אישי. למעסיק הזכות לקבוע את דרך הניהול של העסק שלו. עליו להתנהל בערוגות החוק וברוח הפסיקה הנהוגה. ההתמודדות עם ניסוחו ובמקרה הגרוע עם הפרתו, קלה ונוחה יותר לעומת התמודדות והתגוששות עם הסכם קיבוצי שמערב ארגוני עובדים ולשכת התאום של המעסיקים. בקיצור, כאב ראש לא קטן.

עובד שחתום על חוזה אישי ואין מאחוריו את הגיבוי וחומת המגן של הסכם קיבוצי לא תמיד ימצא את המשאבים והכוחות הנדרשים לנהל את מאבקו העצמאי כנגד פגיעה בזכויותיו. אין זה אומר ששערי בתי הדין לעבודה לא פתוחים לקבל את פניו למקרה שנפגע על ידי מעסיקו.

כמו בכל תביעה שרוצים לזכות בה, כדאי מאד להגיע מוכנים עם מסמכים וכל ראיה קבילה ורלבנטית תוך ליווי צמוד, יעוץ וייצוג של עורך דין המתמחה בדיני עבודה.

חוזה בסופו של דבר יקבע יכריע את כף המאזניים ככל שתתברר תביעה בבית הדין .

עם זאת, חשוב להבהיר כי עובד החתום על חוזה עבודה אינו נהנה מתנאי קביעות שמגנים עליו מפני פיטורים ניתן לפטר אותו בדרך של אי חידוש החוזה כל עוד שתנאי החוזה מתירים זאת והפיטורין מתבצעים לפי הוראות הדין המפורטות.

ישנם עובדים שמתאים להם להיקשר בהסכם עבודה אישי על כל הארעיות המשתמעת לעומת עובדים שמעדיפים להרוויח פחות, אך מוגנים במערכת קביעות וביטחון תעסוקתי. כל אחד ובחירתו. לכל בחירה והחלטה יתרונותיה וחולשותיה.

בהעדר הגדרה בחוק לחוזה עבודה, קבעו בתי הדין בפסיקותיהם כי חוזה עבודה אישי הוא חוזה העסקה לכל דבר וחלים עליו דיני החוזים הרגילים. מכוח גישה זו על המעסיק לנהל מו”מ עם העובד בתום לב בלי תכנונים נסתרים כדי להכשילו. על המעסיק לחשוף את כל התנאים וההגבלות שהוא מתכנן ובכך יעמוד בתנאים הנדרשים לקיום הוכחת תום הלב.

הפסיקות  בבתי הדין קבעו שורה של חובות החלים על מעסיק ועובד החותמים על חוזה עבודה אישי.

ישנם מעסיקים שנדמה להם שעצם החתימה על חוזה אישי יכולה לאפשר להם להכתיב תנאים המנוגדים להוראות החוק. אך זה לא המצב.

חוזה אישי יכול להיחתם בחדרי חדרים ואפוף בסודיות אבל אין במעטפת זו כדי להגן על מעסיק שהפר זכויות של העובד בחוזה אישי.

להלן דוגמא לסעיפים שאינם חוקיים בעליל ונוגדים את תקנות הציבור :

  • איסור לתבוע את המעסיק בגין הפרת תנאי החוזה
  • איסור התארגנות
  • איסור להראות את השכר לעובדים אחרים לצורך השוואת תנאים
  • הכללת שעות נוספות בשכר החודשי
  • שינוי ותק במקרה של מיזוג והחלפת בעלים, אסור לאפס את שנות הוותק שצבר העובד ולהתחיל בספירה מחודשת עם המעסיק החדש כי אז, יפגע כל החישוב לצורך פיצויי פיטורים, חופשה שנתית, דמי הבראה ומחלה וכדומה
  • הגבלת תחרות למקרה של עזיבת העובד. אין להפריז בהגבלה. היא חייבת להיות מידתית. תחומה בזמן מוגדר ומנומקת. כל חריגה מכללים אלו לא תזכה את המעסיק בסעד המבוקש מבתי הדין לעבודה, שלא במיוחד מתלהבים מהגבלת עובדים ופגיעה בחופש העיסוק
  • שינוי חד צדדי בתנאי החוזה ובסמכות בלעדית של המעסיק

המעסיק נדרש ל:  לשלם משכורת כמוסכם בחוזה, לנהוג בנאמנות ובדאגה לעובדיו, לעמוד בתנאי החוזה בתום לב ולא לקפח את העובד וכמובן גם חובת הזהירות כלפי העובד, תנאי עבודתו ושמירה על בטיחותו.

העובד מחויב ל:  לעבוד כפי שנדרש בהסכם, לא להתבטל ולנצל את המעסיק, לציית להוראות המעסיק והנהלים הנהוגים, להפגין נאמנות ומסירות למעסיקו מבלי לפגוע בעסק ובמוניטין שלו, לנהוג בזהירות באמצעי הייצור ובכל הציוד הלוגיסטי של המעסיק ולשמור עליו מנזק ופגיעה מיותרים.

 

מאמרים אחרונים

השאר לנו פרטים ונחזור אליך בהקדם

דילוג לתוכן